czwartek, 30 grudnia 2010

Związek Szlachty Polskiej w Bydgoszczy 2005

KRONIKAWalny Zjazd Związku Szlachty Polskiej w dniu 11 listopada  2005 r. w Warszawie
Walny Zjazd Związku miał miejsce w Pałacu Sapiehów. Celem Zjazdu było wybranie nowych władz Związku, tj Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej, a także wprowadzenie istotnych zmian do Statutu Związku. Na najbliższą kadencję wybrano władze w poprzednim składzie : Prezes Związku: Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała, Sekretarz Związku: Marcin Witold Forkiewicz h. Sas, Skarbnik: Jadwiga Kopeć ze Stołyhwów h. Szeliga, Członkowie Zarządu: Witold Forkiewicz h. Sas, Waldemar Malinowski h. Pobóg. Komisja Rewizyjna:  Andrzej Bogucki h. Awdaniec, Edmund Dobrowolski h. Świeńczyc, Ryszard Wiszowaty h. Pierzchała. Przy okazji Zjazdu Prezes wręczył legitymacje nowoprzyjętym członkom. Prezes Związku Szlachty Polskiej Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała w czasie Walnego Zjazdu w pałacu Sapiehów w Warszawie w dniu 26.11.2005 r. wręczył Romualdowi Franciszkowi Kromplewskiemu h. Korab legitymację członkowską Związku.

Poranek „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”
150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, przypadająca w 2005 r. była okazją do przypomnienia i utrwalenia uczniom i mieszkańcom Bydgoszczy postaci i twórczości , tego wielkiego Wieszcza narodowego. Z inicjatywy dr Andrzeja Boguckiego – dyrektora Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, jednocześnie Reprezentanta Regionalnego Związku Szlachty Polskiej, powstał pomysł i program uroczystości. Powołano Komitet Organizacyjny. Uroczystość przygotowywana była od początku roku szkolnego. 25 listopada 2005 r. w 150. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza w Gimnazjum 3 odbyły się główne uroczystości. Uczniowie poprzez słowo, muzykę i stroje zaprezentowali czytanie fragmentów „Pana Tadeusza”, parafrazę „Dziadów” cz. II, ballady „Świtezianka” i „Romantyczność”, „Odę do Młodości”i „Redutę Ordona”. Śpiewano liryki Mickiewicza. Połączono tradycję i nowoczesność. W bibliotece otwarto wystawę dzieł Adama Mickiewicza i zbiorów kolekcjonerskich dokumentujących epokę. Polonezem w strojach, wypożyczonych z Teatru Polskiego w Bydgoszczy z epoki Romantyzmu rozpoczęli uczniowie prowadzeni przez dyr. Andrzeja Boguckiego, Poranek „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”, z okazji 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza (24.12.1798 - 26.11.1855). Dyrektor Andrzej Bogucki ubrany w kontuszu szlacheckim, jako Podkomorzy, w swoim słowie i przemowie zacytował słowa Z. Krasińskiego „My wszyscy z Niego”. Adam Mickiewicz wśród Polaków nadal jest popularny. Podał też cele i przebieg uroczystości. Zaznaczył, że uroczystości zakończą się 22 grudnia 2005 r. w przeddzień imienin i urodzin tego największego Wieszcza narodowego. Serdecznie powitał uczniów gimnazjalistów reprezentantów wszystkich klas przybyłych w strojach szkolnych, w biretach ze swoimi nauczycielami. Następnie dyrektor i występujący uczniowie – aktorzy powitali gości. Na uroczystość przybyli m. in. pani Mirosława Glaza, która reprezentowała Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza oraz Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Edukacji i Sportu, kpt. Pitr Pubanz – Pomorski Okręg Wojskowy, Zbigniew Kolczyński – Komenda Policji – Bydgoszcz, Wojciech Sobolewski – Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Franciszek Świerczyński i Jerzy Boniecki – Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Jarosław Walenciak – Straż Miejska, Romuald Kromplewski – Związek Szlachty Polskiej, Michał Sypniewski i Tadeusz Nitka – Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Wiesław Trzeciakowski – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Beata Laskowska-Łepek – Zespół Szkół nr 20, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Koncepcję poranka (dobór tekstów, życiorys poety, dobór uczniów, zorganizowanie prób, dobór muzyki i stroje) przygotowały: Anna Jaroch, Anna Kopeć, Barbara Zwolanowska, Ewa Śniegowska. Scenariusz na podstawie podanych tekstów i życiorysu opracowała Halina Szczypiorska. Zostały ogłoszone konkursy dla wszystkich uczniów szkoły w ramach grup wiekowych (kl. I – zaproszenie na wieczornicę, kl. II – okładka na tomiki, płyty CD A. Mickiewicza i każda klasa album, kl. III – plakaty związane z podróżami poety, życiem i twórczością, epoką, „Panem Tadeuszem”). Pomysł konkursów przygotowali nauczyciele obecni na zebraniu zespołu humanistów w dniu 26.10.2005 r.- Anna Kopeć, Anna Zagłoba-Zygler, Anna Szumer, Regina Sołtysiak, Ewa Śniegowska, Bogumił Śledź, Barbara Zwolanowska, Elżbieta Jaroch. Odpowiedzialnymi za zebranie i przedstawienie prac konkursowych byli: Jolanta Śpiewak, Elżbieta Jaroch, Bogumił Śledź. Konkurs na stronę internetową i wykonanie napisu rocznicowego zorganizowały Małgorzata Lubińska i Ewa Napiórkowska. Montaż słowno-muzyczny i wystawę poświęconą twórczości Adama Mickiewicza oraz prezentację różnych wydań utworów poety przygotowały Grażyna Grzejda, Krystyna Płaczek, Ewa Kryszak. Dekorację, wystawę prac uczniów, portrety, napisy w holu i Klubie Gimnazjalisty wykonali Teresa Banaś-Barańska. Ewa Kryszak, Marek Ronowski. Gazetki ścienne Elżbieta Jaroch i Anna Szumer. Gości po wystawie, oprowadzały Regina Sołtysiak i uczennice kl. II b. Przygotowano plansze i sprzęt nagłaśniający: Kazimierz Filipski, Zygmunt Łada, Janusz Szmyt. Zaproszenia, programy, poczęstunek dla gości wykonały Mirosława Kierzkowska, Halina Krzyżanowska, Joanna Ptaszyńska, Mariola Szmyt. Przygotowanie techniczne szkoły Elżbieta Pikulik, Wiesława Bącalska. Wystrój sal lekcyjnych zorganizowali wychowawcy, nauczyciele uczący w danych salach. Uczniowie-„aktorzy” biorący udział w uroczystości: Michał Pacer kl. IIIa, Mateusz Kluszczyński kl. IIIa, Izabela Sadowska kl. Id, Joanna Balicka kl. IIa, Agnieszka Tryka kl. IIa, Paweł Kałamajski kl. IIc, Rafał Przybyszewski kl. IIc, Patryk Siniecki kl. IIc, Tomasz Wołoszynowski kl. II c, Małgorzata Górecka kl. Id, Sandra Czarnocka kl. Id, Dorota Giża kl. IIIf, Ewa Jaśkowiak kl. IIIf, Agnieszka Górna kl. IIIf, Joanna Jaworska kl. IIf, Marcin Jaskuła kl. IIIf, Łukasz Bokiej kl. IIIc, Adrian Kwiatkowski kl. Ic, Artur Walkowiak kl. Ic. Uczniowie wystąpili w kostiumach wypożyczonych z Teatru Polskiego w Bydgoszczy za zgodą – dyr. Adama Orzechowskiego. Gości witali z dyrektorem Katarzyna Maława IIc, Izabela Mitrus IIc, Piotr Opara. Oprowadzanie gości po wystawie, krótkie wprowadzenie, zaproszenie na wystawę Maja Bandura IIb, Paulina Iwińska IIb. Koordynatorzy całości dyr. Andrzej Bogucki, Anna Kopeć, Barbara Zwolanowska,  wicedyr. Jan Tomaszewski, wicedyr. Helena Maliszewska. „O gdybym dożył tej chwili, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy” – taki tytuł miała wystawa w bibliotece upamiętniająca 150. Rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Na wystawie w bibliotece szkolnej zwiedzający mogli obejrzeć: 1.Różne publikacje na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza, np. zdjęcia polskich i litewskich pomników poety, zdjęcia z filmowej adaptacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy, rycinę przedstawiającą stronę tytułową paryskiego wydania „Pana Tadeusza” z 1834 r. 2. Dzieła poety, w tym 17 wydań „Pana Tadeusza” np. wydanie Rady Polonii Amerykańskiej z 1945 r., czy piękne wydanie „Książki i Wiedzy” z rozkładanymi ilustracjami. Książki te pochodziły ze zbiorów biblioteki oraz były wypożyczone od nauczycieli i uczniów. 3. Patriotyczne pocztówki z okresu międzywojennego przedstawiające ilustracje „Pana Tadeusza”. 4. Kolekcję rycin przedstawiającą bohaterów „Pana Tadeusza” w wykonaniu Michała Andriollego. Cennym eksponatem było wydanie „Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd Na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, We dwunastu Księgach Wierszem przez Adama Mickiewicza”, Paryż 1834 (reprint). Ponadto Koło Przyjaciół Biblioteki zaprezentowało społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny pt. „Miej serce i patrzaj w serce”. Celem programu było przybliżenie młodzieży poezji Adama Mickiewicza i pogłębienie wrażliwości na piękno języka poety. Oprawę plastyczną stanowiła wystawa pokonkursowa prac uczniów. Nauczyciele – wychowawcy z klubu gimnazjalisty czynnie uczestniczyli w zorganizowaniu szkolnych obchodów 150. rocznicy śmierci wielkiego Wieszcza Adama Mickiewicza. W klubie przygotowano dwie gazetki poświęcone twórcom epoki romantyzmu, w kąciku muzycznym – Fryderykowi Chopinowi, w kąciku „to warto wiedzieć” – Adamowi Mickiewiczowi. Wykonano również okolicznościowy wystrój gabloty klubowej, w holu na parterze. Współpracowano z Markiem Ronowskim przy wykonaniu tablicy głównej pt. „Młodzi Bydgoszczanie Adamowi Mickiewiczowi”. Zaprojektowano i wykonano tablice wystawy prac uczniów (zakupiono materiały, ustalono z woźnymi kształt tablic wystawienniczych, przygotowano litery napisów, ustawiono całą ekspozycję wystawy). Przygotowano pięć tablic: wystawa prac uczniów, plakaty, projekty okładek i książek, zaproszenia Przygotowano osobną ekspozycję albumów poświęconych życiu i twórczości Adama Mickiewicza, wybrane plakaty umieszczono na drzwiach i listwach wzdłuż korytarza, aby podtrzymać ciąg wystawienniczy. Przygotowano w klubie wystawę prac, aby umożliwić zwiedzenie jej wszystkim uczniom Gimnazjum 3 (w dniach 28.11.- 2.12.2005 r.).  22 grudnia 2005 r. ponownie przedstawiono program „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”. Dokonano podsumowania obchodów. Warto zaznaczyć, że uroczystości były zorganizowane z wielkim rozmachem i była to główna uroczystość bydgoska. Trzeba dodać, że miejską wystawę zorganizowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. O uroczystościach informowały lokalne gazety. Uroczystość przygotowało i zorganizowało 68 osób, tj. nauczycieli, uczniów oraz pracowników administracji i obsługi. Wszyscy otrzymali od Prezydenta Bydgoszczy – Konstantego Dombrowicza „Listy Gratulacyjne” z następującym wpisem: „W związku z zorganizowaniem w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera obchodów 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza, a szczególnie Poranku „Młodzi Bydgoszczanie Czytają Adama Mickiewicza”, gratulujemy Szanownej Pani/Panu wzorowego zaangażowania i pełnego poświęcenia organizacyjnego w realizację celów patriotyczno-wychowawczych i narodowych. Dzięki wspólnej pracy zespołu, młodzi mieszkańcy Bydgoszczy uczcili pamięć naszego wybitnego Wieszcza, którego twórczość jest bliska sercu każdemu kochającemu swoją Ojczyznę Polakowi ”. Poloneza prowadził wraz z Agnieszką Tryka, w swym kontuszu naczelny Szlachcic z naszym Regionie – dr Andrzej Bogucki h. Awdaniec, jednocześnie Dyrektor Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, w którym obchodzono opisane wyżej obchody Mickiewiczowskie. 

O ustroju demokratycznym w starożytnej Grecji
W związku z trwającą kampanią wyborczą i dyskusją czy głosować czy nie, proponuję przypomnienie lekcji o ustroju demokratycznym w starożytnej Grecji. Tą lekcję historii obecnie mają uczniowie w gimnazjach, kl. I (dawnej 7 klasie). W celu przypomnienia tej nauki przesyłam do Redakcji poniższy tekst źródłowy z podręcznika Ewy Wipszyckiej, Historia, cz. 1.Być może ta lekcja będzie także powtórzeniową dla dorosłych. 

Obywatel w ustroju demokratycznym
O życiu politycznym Aten tak pisze Ateńczyk Tukidydes, genialny historyk (druga połowa V w. przed Chr.), w swoim dziele Historia wojny peloponeskiej. „ Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane się także swymi pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. [...] Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym; jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym nie pisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę. [...] U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują osobistymi, a ci, którzy ograniczają się do swego rzemiosła, znają się także na polityce. Jesteśmy jedynym ludem, który jednostkę nie interesującą się życiem państwa uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną.”(przekł. K. Kumanieckiego).

Pałace i dwory w Kujawsko – Pomorskiem
K R U C H O W O
Kruchowo to wieś niedaleko Trzemeszna, która znajdowała się poprzednio w województwie bydgoskim, ale obecnie została przyłączona do woj. wielkopolskiego.  Nad jeziorem Kruchowskim znajduje się tam dwór z 1582 roku, pobudowany przez Aleksandra  Mielińskiego, opata  trzemeszeńskiego i biskupa inflanckiego. W XVIII w. przebudowany w stylu barokowym. Posiada sklepione piwnice, mansardowy dach, jest murowany i otynkowany. Od frontu posiada kolumnowy portyk w wielkim porządku, zaś w części tylnej arkadowy podcień. Wokół jest duży park krajobrazowy z XIX w. Dalszymi dziedzicami Kruchowa byli: w roku 1580 Mikołaj Mieliński, burgrabia gnieźnieński, w roku 1608 Mikołaj, syn poprzedniego, kasztelan kamieński, w roku 1651 córka Mikołaja Mielińskiego, Zofia Mielżyńska, w roku 1727 Adam Rosen, w roku 1846 Hipolit Malczewski. Od roku 1900 pozostaje majętność w rękach obecnego właściciela.. Opat Aleksander Mieliński pobudował dwór za czasów króla Zygmunta Augusta czyli w drugiej połowie 16. wieku, budując "w swojem dziedzictwie kamienicę na kształt zameczka." - Nad jeziorem, naprzeciwko tak zwanej "Wendowej góry", odkryto swego czasu dawne wykopaliska, urny, gwoździe brązowe, dzban i inne naczynia oraz znaczniejszą ilość monet z czasów jagiellońskich; przedmioty te znajdują się częściowo w muzeum Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Informacje o dworze w Kruchowie wg opisu w książce Krystyny Paruckiej i Ewy Raczyńskiej – Mąkowskiej pt. Katalog zabytków województwa bydgoskiego.