środa, 5 stycznia 2011

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 3 2010

KRONIKATragedia smoleńska
Żałoba Narodowa 2010
Jesteśmy wstrząśnięci katastrofą samolotową, w Smoleńsku dn. 10.04.2010 r.,  w której zginęła cała delegacja polska udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni w Katyniu.  Zginęli : Pierwszy Obywatel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Mąż Stanu Prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski  oraz wybitni przedstawiciele państwa polskiego, dowódcy Wojska Polskiego, Posłowie i Senatorowie, urzędnicy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń. Delegacje naszych stowarzyszeń patriotycznych wraz z Rodzinami : Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kujawsko – Pomorski, Bractwo Inflanckie, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera Oddział w Bydgoszczy. 10.04.2010 r. uczestniczyliśmy w Mszy Św. w Katedrze bydgoskiej, którą odprawił Biskup Jan Tyrawa. Po Mszy Św. zapaliliśmy znicze i modliliśmy się przed pomnikiem na Starym Rynku pośród posłów RP, władz państwowych i  samorządowych na czele z prezydentem Konstantym Dombrowiczem, przedstawicielami  stowarzyszeń patriotycznych.  Wywiesiliśmy na naszych Domach flagi narodowe biało – czerwone z żałobnym czarnym kirem.  Przeżywamy żal i smutek w sercach mamy ból pustkę. W imieniu naszych Rodziny i stowarzyszeń dokonano wpisu  do Ksiąg Kondolencyjnych w Ratuszu i w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Obejrzeliśmy Wystawę IPN o Katyniu.  Propagowano w redakcjach i w Internecie o śmierci  Aleksandra Federowicza z Rodu naszych Przyjaciół Kotzbachów, szczególnie Teresy Kotzbach-Wróbel, członka TG”Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, której zmarły był siostrzeńcem. W sercach naszych  jest pustka, smutek i żal. Mistyka Katynia trwa. Znowu zginęli najlepsi Synowie i Córy naszego Narodu. Módlmy się za Nich wszyscy. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki wieków Amen. RIP.  Andrzej Bogucki. Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Moje wspomnienie o Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim
„Z niejednego pieca chleb jadłem,
Ale nigdzie mi on tak nie smakował jak w Polsce”,
mówił otwierając w dniu 21 marca 1995 r. w hali bydgoskiego „Zawiszy”, Targi „INTERPIEK”, ostatni prezydent RP na uchodźstwie pan Ryszard Kaczorowski. Gość przybył na zaproszenie Bogusława J. Szulca, wiceprezesa firmy „IBIS” w Bydgoszczy. Ta polsko-kanadyjska spółka była głównym w Polsce producentem i eksporterem urządzeń dla przemysłu piekarniczego. Imprezie towarzyszyły IV Targi Artykułów i Urządzeń dla Gastronomii, Handlu i Przetwórstwa Spożywczego „POLGASTRO” oraz III Targi Urządzeń i Wyposażenia Hoteli „POLHOTEL”. Na targi przybyło 65 firm z całej Polski oraz Czech i Niemiec. Prezydent Kaczorowski otworzył targi wspólnie z wiceministrem współpracy gospodarczej z zagranicą Jerzym Kamińskim w obecności prezydenta Bydgoszczy Kosmy Złotowskiego i wicewojewody bydgoskiego Eugeniusza Kłopotka. Następnego dnia prezydent był zaproszony do Ratusza na spotkanie z władzami miasta, zwiedził też zabytki 650-letniej Bydgoszczy, spotkał się z młodzieżą szkół średnich. W dniu 23 marca 1995 roku (czwartek) na zaproszenie Andrzeja Boguckiego – sekretarza generalnego ZTG „Sokół” w Polsce przybył prezydent Ryszard Kaczorowski do Szkoły Podstawowej nr 29 w Bydgoszczy-Fordonie na uroczyste spotkanie z bydgoskim „Sokołem”. W spotkaniu udział wzięli działacze sokoli i żołnierze kombatanci z 3 bydgoskich gniazd: TG „Sokół” I Bydgoszcz: Wacław Kocon prezes – żołnierz kampanii 1939, Leon Wdowiak – wiceprezes, żołnierz gen. Maczka, Józef Menczyński – wiceprezes – żołnierz kampanii 1939, Tadeusz Maciukiewicz – naczelnik. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon: Andrzej Bogucki – prezes, Hanna Rogowska – wiceprezes, ks. proboszcz Edmund Sikorski – kapelan gniazda, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, członkowie gniazda Jan Bogucki żołnierz gen. Andersa, Jacek Hołub i Wanda Tulibacka. TG „Sokół” III Bydgoszcz-Szwederowo: Ryszard Gostomczyk – prezes, Henryk Kaczmarczyk – prezes honorowy – żołnierz AK, powstaniec warszawski 1944, Joachim Hinze – wiceprezes. Gościem spotkania był też pan Bogusław J. Szulc. Serwis fotograficzny obsługiwała pani Katarzyna Wojciechowska. Z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim sokoli omówili współpracę Sokolstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii i USA z ZTG „Sokół” w Polsce. Poruszono sprawy dotyczące działalności i rozwoju sokolstwa i jego struktur w Polsce. Wspomniano ŚP Mirona Andryszewskiego byłego wiceprezesa ZSP w Wielkiej Brytanii, który w 1990 roku odwiedził sokołów w Bydgoszczy-Fordonie. Został on członkiem honorowym TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Warto zaznaczyć, że prezydent Ryszard Kaczorowski doskonale zna dzieje sokolstwa i posiada wielkie zasługi dla ruchu sokolego. W 1990 roku prezydent Ryszard Kaczorowski, w dowód uznania zasług położonych dla idei „Sokoła” i niepodległości, został odznaczony Złotym Krzyżem Legii Honorowej, będącym najwyższym odznaczeniem Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii. To właśnie m.in. sokoli ZSP w Wielkiej Brytanii towarzyszyli ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu w przekazaniu insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Ryszard Kaczorowski, udzielając wywiadu red. Jackowi Hołubowi, wyraził swoją opinię o sokolstwie. „W listopadzie ub. roku byłem na otwarciu Wystawy Sokolstwa w Nowym Sączu. Miałem okazję przypomnieć sobie działalność „Sokoła”. Myślę, że idea sokolstwa ma ciągle rację bytu. Musi się znaleźć trochę entuzjastów, tak jak wtedy, kiedy „Sokół” powstawał, kiedy Sokoli potrafili wznieść piękne budynki, w których odbywały się zbiórki, potrafili w swoich szeregach skupić dużą ilość polskiej młodzieży. W oparciu o „Sokoła”  powstało harcerstwo polskie. Zasługi „Sokoła” w walce o niepodległość były ogromne. W ostatnim półwieczu starano się zlikwidować zupełnie pamięć o tych osiągnięciach, zabrakło ciągłości organizacyjnej, która powinna wypracować przywódców dla nowych pokoleń. Bardzo bym chciał, żeby „Sokół” w pełni się odrodził”. Na zakończenie dwugodzinnego spotkania prezydent Kaczorowski zwiedził z zainteresowaniem warunki pracy nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 29 im. Wacława Wawrzyniaka w Bydgoszczy-Fordonie. Także prezydent podziwiał osiągnięcia pracy Szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej nr 29. Został też zapoznany przez ks. proboszcza Edmunda Sikorskiego z budową parafii i kościoła św. Mateusza. Sokoli otrzymali też od prezydenta pisemne życzenia następującej treści: „Sokołom Polskim z najlepszymi życzeniami by słowa hymnu Sokolego pomagały w urządzeniu naszej Ojczyzny w kraj naszej Ojczyzny w kraj bogaty i szczęśliwy. Niech służba Bogu i Polsce będzie naczelnym zadaniem Sokołów. Ryszard Kaczorowski Bydgoszcz-Fordon, 23.03.1995”. W 1996 roku mieszkańcy Bydgoszczy obchodzili 650 lecie nadania miastu w 1346 r. praw miejskich przez Króla Kazimierza Wielkiego. Na uroczystości Jubileuszowe w dn. 19.04.1996 r. zostały zaproszone najwyższe władze państwowe i kościelne. Prezydent Ryszard Kaczorowski także został zaproszony na uroczystości. Nie miejsce tu opisywać obchody 650 lecia, ponieważ dużo materiałów na ten temat zostało wydrukowanych, ale warto zwrócić na jeden ważny aspekt uroczystości. Otóż główne uroczystości Jubileuszowe odbyły się 19.04.1996 r. w Filharmonii Pomorskiej, gdzie przybyli zacni goście, a wśród nich Aleksander Kwaśniewski – prezydent III Rzeczypospolitej. Sala Filharmonii pomieściła około jednego tysiąca gości. Podczas przedstawiania i witania głównych gości mieszkańcy Bydgoszczy nagradzali ich brawami. Bydgoszczanie serdecznie brawami witali pana prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego jak również pana Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Wśród oklaskujących bydgoszczan doszło do pewnego „pojedynku”. Otóż w tej spontanicznej rywalizacji zwyciężył pan Ryszard Kaczorowski. Był to sukces i wielkie uznanie bydgoszczan dla ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego. Warto też zapisać dla potomnych, że pan prezydent Ryszard Kaczorowski przyjął członkostwo honorowe „Komitetu Honorowego IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000”. W tym Komitecie członkami honorowymi byli też Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak, Prymas Polski ks. Józef Kardynał Glemp, Prezydent Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz, trzech senatorów RP i 6 posłów RP oraz wiele zacnych osób z władz samorządowych. Prezydent Ryszard Kaczorowski przyjmując Członkostwo Honorowe IX. Zlotu stwierdził „postrzegając inicjatywę Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” jako niezwykle cenną i ważną społecznie”. Na osobny zapis kronikarski zasługuje opisanie współpracy prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z sokolstwem emigracyjnym, szczególnie ze Związkiem Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii. Od 1995 r. z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim często się widywaliśmy na różnych uroczystościach w Polsce. Pisaliśmy do siebie kartki pocztowe. Andrzej Bogucki.

Uroczystości pogrzebowe ofiar Zbrodni Tryszczyńskiej   
Przedstawiciele ZSzP Oddział Bydgoszcz uczestniczyli w składzie Miejskiego Komitetu Walk i Pamięci Narodowej w Bydgoszczy  w uroczystościach pogrzebowych zbrodni w  TRYSZCZYNIE. 29 kwietnia 2010 r. na terenie Gminy Koronowo odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, w których udział wziął wicewojewoda kujawsko–pomorski, przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusz Kurzawa.  Szczątki ofiar tzw. Zbrodni Tryszczyńskiej zostały odnalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych w ubiegłym roku m.in. z inicjatywy wojewódzkiego KOPWiM na terenie dawnego cmentarza wojennego w Tryszczynie.  Uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie odprawiona w intencji ofiar Zbrodni Tryszczyńskiej - egzekucji przeprowadzonych przez Niemców na przełomie września i października 1939 r. w okolicy leśniczówki znajdującej się w pobliskim Tryszczynie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także środowisk kombatanckich, komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa, w tym prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz Andrzej Bogucki, gdzie został zamordowany jeden z jego Wujów, oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

Zapiski Kronikarskie
1 maja 2010 r.  Odsłonięcie Makiety Zamku Bydgoskiego przed BRE Bankiem. Makieta powstała staraniem zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy na czele z prezesem Jerzym Derendą. Andrzej Bogucki członek zarządu TMMB.
Udział w 2 maja 2010 w  „Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” Związku Szlachty Polskiej OB. Wraz z Towarzystwem Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Oddział Bydgoszcz. Także nasz Oddział ZSzP uczcił  „Święto Konstytucji 3 Maja”, wraz z hallerczykami i  Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wraz z sztandarem, uczestnicząc  w Mszy Św. odprawionej przez Biskupa Jana Tyrawę i w obchodach państwowych.
6 maja 2010 r. nasz przedstawiciel ZSzP OB brał udział w dyskusji  podczas promocji książki „Rok pierwszy powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty – grudzień 1945), red. naukowa Beata Binaszewska i Piotr Rybarczyk, ss.543.Organizator IPN i WSG. Promocja odbyła się w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej ESG. Delegat naszego ZSzP OB. Brał udział z Miejskim Komitetem Walk i Pamięci Narodowej w dniu 11 maja 2010 r. w uroczystości nadania Aktu Patronatu opieki nad „Doliną Śmierci” przez Gimnazjum 5 w Bydgoszczy, gdzie wygłosił dla młodzieży krótki wykład. (B.B.).

700. urodziny Króla Kazimierza III Wielkiego w Bydgoszczy
W Bydgoszczy obchodzono 700. urodziny Króla Kazimierza III Wielkiego. 30.04.2010 r. przed pomnikiem z 2006 r. w obecności Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, Radnych Miasta Bydgoszczy, przedstawicieli stowarzyszeń patriotycznych z udziałem delegacji Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, którego prezes Andrzej Bogucki wygłosił wykład biograficzny pamięci Króla Kazimierza III Wielkiego, który nadał Miastu Królewskiemu Bydgoszczy prawa miejskie w 1346 r.
http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/700__urodziny_Kazimierza_Wielkiego.aspx#1 (R.K.).
Cieszy mnie, że Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – po licznych zabiegach i perturbacjach – wreszcie przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2010 – Rokiem Króla Kazimierza Wielkiego, w nawiązaniu do 700. rocznicy urodzin tego monarchy. Nie myślałem, że ja – stary monarchista doczekam chwili, gdy w tym republikańskim teatrum docenimy zasługi i oddamy pokłon ostatniemu Piastowi na polskim tronie, królowi prawdziwie mądremu, wielkiemu gospodarzowi i wybitnemu politykowi, który wycisnął niezatarte piętno na historii naszej ojczyzny. Wszystko, co napisano w projekcie uchwały o zasługach tego monarchy jest prawdą. Szczególnie satysfakcjonuje akapit uchwały, w którym czytamy, że Kazimierz – jedyny Piast obdarzony przydomkiem Wielki – „należał do grona najwybitniejszych monarchów europejskich XIV stulecia. Jego wyjątkowy zmysł polityczny, talent dyplomatyczny i organizatorski pozwoliły na przezwyciężenie bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej i postawienie odrodzonego Królestwa Polskiego w rzędzie najprężniej rozwijających się państw ówczesnej Europy Środkowej”. Co zawdzięczamy ostatniemu Piastowi na królewskim tronie? Kazimierz Wielki ufundował Akademię Krakowską, przyczynił się do budowy licznych kościołów gotyckich i budowli obronnych, stworzył solidny system zarządzania państwem, a także zreformował prawo i system monetarny. Przez całe swoje panowanie popierał rozwój gospodarczy i osadnictwo na ziemiach mu podległych. Za jego rządów kolonizacja prowadzona była głównie w Polsce środkowej w rejonie Gór Świętokrzyskich, na Podkarpaciu i na pograniczu z Rusią. Kazimierz dbał także o rozwój dużych miast. Poza nowymi lokacjami nadawał miastom istniejącym przywileje, wśród których najważniejszymi były zwolnienia celne i prawo składu. Dlatego zasłużenie chwalimy króla w uchwale, że „we wdzięcznej pamięci narodu po dziś dzień pozostaje wybitnym, sprawiedliwym władcą, za którego czasów dokonał się w Polsce skok cywilizacyjny, co wyraża popularne powiedzenie: zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Jednak zapomniano w projekcie uchwały o – jak pisał Feliks Koneczny – „głównym dziejowym dziele Kazimierza Wielkiego”. Mam na myśli zajęcie Rusi Czerwonej i przyłączenie do ziem polskich takich miast, jak choćby Lwów i Przemyśl. O tym fakcie możemy przeczytać w Roczniku małopolskim, którego autor pod 1340 rokiem pisze: „W tym samym roku około święta Jana Chrzciciela tenże król Kazimierz, zebrawszy silne około 20-tysięczne wojsko, znowu wkroczył na Ruś, gdzie burząc kilka grodów i budowli warownych, podporządkował je sobie ku własnej korzyści”. Jednak dopiero kilka lat później polski król wprowadził stałe załogi wojskowe do Przemyśla i Sanoka oraz zaczął się tytułować „panem i dziedzicem Rusi”. Ostatecznie podbój tych ziem zakończył się w 1349 r., kiedy to – jak czytamy w Kronice katedralnej krakowskiej – Kazimierz „wkroczył na Ruś z silnym wojskiem i posiadł ją w całości ze wszystkimi grodami i miastami”. Potwierdza ten fakt także Rocznik moskiewski, gdzie czytamy w odniesieniu do 1349 r., że „na końcu tegoż roku król Kazimierz wszedł w posiadanie ziemi ruskiej”.  Jak pisał Michał Bobrzyński, „przez zajęcie tych krajów nad Sanem i Bugiem (…) łatwiej już teraz było żywiołowi polskiemu całą siłą swojego rozwoju dążyć za dalszym biegiem Wisły, a spotkawszy się z Zakonem Krzyżackim nad jej ujściem, w innych niż dawniej warunkach wystąpić do walki”. Zatem szkoda, że nie wspomniano w uchwale sejmowej o przyłączeniu do Polski przez Kazimierza Wielkiego ziem Rusi Halicko-Włodzimierskiej. 
Przypomnijmy jeszcze, że w ostatnich latach życia udało się Kazimierzowi rozszerzyć stan posiadania Polski na zachodzie. W 1365 r. złożyli mu hołd panowie von Osten, dzierżący Santok i Drezdenko, natomiast trzy lata później król przyłączył do Korony Wałcz, Drabim i Czaplinek, wcześniej pozostające pod władzą Marchii Brandenburskiej. Generalnie za panowania Kazimierza Wielkiego nastąpiło ponad dwukrotne powiększenie obszaru Królestwa Polskiego w stosunku do czasów króla Władysława Łokietka. Król Kazimierz stworzył podwaliny wielkości Rzeczypospolitej Polskiej, która osiągnęła swoje apogeum pod panowaniem dynastii Jagiellońskiej. Zachwycając się Polską Jagiellonów nie zapominajmy, że z piastowego pnia czerpała ona swe żywotne soki, że była wypełnieniem testamentu Kazimierza Wielkiego. Tymi oto słowami kończy się uchwała przyjęta w dniu 29 kwietnia przez posłów w drodze aklamacji: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu panowania króla Kazimierza Wielkiego dla wszechstronnego rozwoju Polski, oddaje hołd Jego pamięci.” Niech zatem żyje w polskich umysłach i sercach, w naszej żywej pamięci, piastowska tradycja monarchiczna, którą najpełniej ucieleśnia król Kazimierz Wielki! dr Artur Górski. Poseł na Sejm RP.

Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz
 na Wyprawie w Rosji 16 – 25.04.2010 r.
Dwaj przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej z Oddziału w Bydgoszczy : Andrzej Bogucki i Jarosław Janczewski uczestniczyli w 20 osobowej Wyprawie do Rosji w dniach 16.04.2010 r. zorganizowanej przez Bractwo Inflanckie w Bydgoszczy. W dniu pogrzebu 18.04.2010 r. na Wawelu, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią oraz wszystkich Polaków, którzy zginęli 10.04.2010 r w katastrofie w Smoleńsku, Bractwo Inflanckie modliło się za Ich ŚP Dusze w Monastyrze w Ostaszkowie. Bractwo Inflanckie, którego siedzibą międzynarodową jest Bydgoszcz, zorganizowało w dniach 16 – 25 kwietnia 2010 r. Wyprawę do Ingrii w Rosji. Trasa wynosiła razem przeszło 4 tys. kilometrów i głównie przebiegała szlakiem polskiego króla Stefana Batorego i Jego wojsk : BYDGOSZCZ – DAUGAVPILS (DYNEBURG)  – SIEBIEŻ – NEWEL – WIELKIE ŁUKI – OSTASZKÓW – WAŁDAJ – STARA RUSSA – NOWOGRÓD WIELKI (NOWGOROD) – SANKT PETERSBURG – GATCZYNA – GDÓW – PSKÓW – IZBORSK – PECZORY – PSKÓW – AGŁONA (AGLONA) – DAUGAVPILS ( DYNEBURG) – BYDGOSZCZ. 18 kwietnia 2010 r. w dniu pogrzebu Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką Marią na Wawelu, członkowie bydgoskiej Wyprawy Bractwa Inflanckiego, jako jedyni Polacy przebywali w Ostaszkowie, w miejscu internowania 6311 przez NKWD polskich jeńców wojennych, których zamordowano w Kalininie (Twerze). W tym dniu była to nasza łączność duchowa nas Polaków w Ostaszkowie z Wawelem. Jeńcy przebywali w byłym prawosławnym klasztorze, skąd komuniści wypędzili zakonników w okresie międzywojennym i zorganizowali więzienie - łagier, na wyspie Stołobnyj nad jeziorem Seliger. Od kilku lat klasztor jest pięknie odrestaurowany, do którego zmierzają pielgrzymi. Na murach klasztoru znajdują się dwie pamiątkowe tablice, w języku polskim i rosyjskim, które na wstępie informują przybyszów o więzionych tu jeńcach. Bracia Inflanccy w przed bramą klasztoru w Ostaszkowie modlili się i zapalili znicze oraz złożyli wiązankę kwiatów z wstęgami flag narodowych Polski i Rosji. Wielki Mistrz Bractwa Inflanckiego Stefan Pastuszewski poprowadził uroczystość patriotyczno – religijną. Po omówieniu historycznym tematu, zaśpiewaliśmy Jeszcze Polska nie zginęła i odmówiono modlitwę. Jeden z Braci Inflanckich 24 letni Marek Pankanin student IV roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku namalował obrazek, przedstawiający golgotę jeńców polskich, który uroczyście przekazano mnichom klasztoru. Warto też zaznaczyć, że swego czasu przeor tego klasztoru zwrócił się do przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze z prośbą o kopię cudownego obrazu Matki Bożej, którą otrzymał. Kopię tego obrazu mnisi prawosławni udostępnili dla modlitwy Bractwu Inflanckiemu. W centrum klasztoru – monastyru Nilowa Pustynia pośród ikon prawosławnych, cerkiewnego śpiewu, zapachu kadzidła, palonych świec i jasnogórskiej Królowej Polski Bracia Inflanccy modlili się za zmarłych w katastrofie pod Smoleńskim 10.04.2010 r. Uczestnicy Wyprawy : Bracia Inflanccy : Stefan Pastuszewski, Andrzej Bogucki, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Jarosław Janczewski, Krzysztof Błażejewski, Witold Jobke, Stanisław Januszkiewicz (z Łotwy), Leszek Droszcz, Józef Palewicz, Franciszek Buran, Tadeusz Topczewski, Marek Pankanin, Adam Gajewski, Wojciech Sobolewski, Bogdan Zapalski. Osoby towarzyszące :Halina Janczewska, Joanna Adamska, Maria Zdziarska, Anna Nowakowska, Kazimierz Kozak. Świetny reportaż z Wyprawy do Rosji pt. „Zrujnowane imperium” opublikował w Expressie Bydgoskim z dn.  7.05.2010  red. Krzysztof Błażejewski uczestnik wyprawy.
http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1507&NrSection=80&NrArticle=170100&IdTag=831
Opis zdjęć: Nasz Prezes Andrzej Bogucki h. Awdaniec  przed wspaniałym monastyrem w Ostaszkowie. Prezes Andrzej Bogucki h. Awdaniec oraz Jarosław Janczewski h. Dołęga przed bramą do monastyru w Ostaszkowie. Tablica upamiętniająca więźniów Ostaszkowa.

I. Sejmik Szlachty na Zamku Bierzgłowskim
"I. Sejmik Szlachty Pomorza i Kujaw -- Zamek Bierzgłowski 2010" odbył się w sobotę 15 maja 2010 r. Celem organizacji Sejmiku było poznanie pracy i planów Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy oraz Zarządu Głównego, poznanie dziejów i kultury Ziemi Chełmińskiej, pogłębienie więzi i integracja członków Rodów Związku, prezentacja poszukiwań genealogicznych, wypracowanie koncepcji programu i rozwoju organizacji. Spotkanie uczestników nastąpiło przed pałacem w Ostromecku k/Bydgoszczy,  gdzie zwiedzono zabytkowy kompleks : 2 pałace i park dawne posiadłości Rodów : Ostromeckich, Mostowskich, Schonbornów i Alvenslebenów. Obecnie właścicielem tego pięknego kompleksu jest miasto Bydgoszcz. Ten urokliwy zakątek nazywany jest przez mieszkańców "Bydgoskim Wilanowem". Zwiedzono też kościół w Ostromecku i dawną stację dyliżansową - poczty konnej. http://www.palacostromecko.pl/
http://www.mok.bydgoszcz.pl/index.php?cid=17 W dalszą trasę uczestnicy Sejmiku udali się swoimi samochodami. Następnym etapem programu kulturalno -- krajoznawczego był gotycki kościół w Czarnowie, pw. Św. Marcina. Według tradycji zał. parafii z 1222 r.
http://www.niedziela.diecezja.torun.pl/arch_old/2002/old/g0204wm.html
Po zwiedzeniu świątyni uczestnicy Sejmiku w dziękczynnej modlitwie za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. Modlitwę poprowadził ks. Henryk Sychta. Uroczysta Beatyfikacja nastąpi 6 czerwca 2010 r. w Warszawie.  http://independent.pl/n/1069  Następnie udano się do Górska przed Krzyż Pomnik poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce. http://www.popieluszko.net.pl/xJerzy/meczenstwo.htm
"Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego (w 
rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa). Waldemar Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika".[...]. Uczestnicy w tym wzruszającym miejscu w milczeniu zapalili znicz. Potem nastąpił wyjazd do wsi Górsk, gdzie zwiedzono kościół parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Górsku. Dawny kościół katolicki, potem z XVI w. protestancki obecnie katolicki, gdzie znajduje się słynna późnoromańska chrzcielnica z ok. 1230 r. oraz epitafia i malowidła fundacji szlachty protestanckiej. Przed kościołem stare zadbane groby księży i szlachty niemieckiej. "W Górsku w 1814 roku urodził się Ernst Georg Lambeck -- późniejszy księgarz toruński, wydawca "Pana Tadeusza" w 1858 roku w Toruniu. Na pamiątkę tego wydarzenia w kamienicy przy "Łuku Cezara" wmurowano okolicznościową tablicę,pokazywaną wszystkim uczestnikom wycieczek po Toruniu". http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=309 Po zwiedzeniu Górska tabor samochodów uczestników Sejmiku pojechał do Zamku w Bierzgłowie. Uroczyste spotkanie uczestników Sejmiku odbyło się  na Zamku w Bierzgłowie w Sali Rycerskiej. Sejmik otworzył Andrzej Bogucki h. Awdaniec -- prezes Oddziału Bydgoskiego Związku Szlachty Polskiej, który serdecznie powitał przybyłych członków ZSzP i gości z  Bydgoszczy, Gdańska, Pruszkowa, Świecia, Torunia i Warszawy oraz przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i PTZ Oddziału Kujawsko -- Pomorskiego w Toruniu oraz Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Oddział w Bydgoszczy. Wykaz 28 uczestników I. Sejmiku Szlachty Pomorza i Kujaw - Zamek Bierzgłowski 15 maja 2010 r. : Zbigniew Baranowski h. Bończa, Grażyna Baranowska h. Bończa, Andrzej Bogucki h. Awdaniec, Urszula Bogucka h. Awdaniec, Tomasz Brzozowski h. Korab, Zbigniew Brzozowski h. Korab, Waldemar Chełchowski h. Lubicz, Iwona Chełchowska h. Lubicz, Jarosław Janczewski h. Dołęga, Halina Janczewska h. Dołęga, Ewa Kmiecińska h. Hozjusz, Michał Korsak h. Korsak, Beata Korsak h. Korsak, Tomasz Kozłowski h. Własnego, Romuald Kromplewski h. Korab, Ewa Łozińska Małkiewicz h. Lubicz, Andrzej Łoziński h. Lubicz, Andrzej Ostaniewicz h. Ostoja, Tadeusz Rutkowski h. Bończa, Anna Rutkowska h. Bończa, Leon Sylwester Staniewicz h. Gozdawa, Elwira Staniewicz -- Ostaniewicz h. Gozdawa, Krystyna Steckiewicz -- Staniewicz h.Kościesza, Michał Styp -- Rekowski h. Własnego, Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic, Irena Żenkiewicz h. Półkozic, Anna Żenkiewicz h. Półkozic, Maciej Żenkiewicz h. Półkozic. Następnie przedstawiciele Rodów uczestniczących w Sejmiku zaprezentowali swoje dzieje oraz zaproponowali wnioski do dalszej pracy Związku. Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic, twórca i jeden z pionierów polskiego internetu, wygłosił wykład pt. : "Internet w badaniach genealogicznych" z ciekawą medialną prezentacją.Siostry z Diecezjalnego Centrum Kultury przygotowały posiłek. Przy sutym i smacznym obiedzie, kawie i ciastkach, bez alkoholu, uczestnicy Sejmiku w serdecznej atmosferze dzielili się swoją wiedzą i przeżyciami. Wspólne rozmowy integracyjne na długo pozostaną w pamięci uczestników. Uczestnicy zwiedzili Zamek Bierzgłowski.
http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=309  http://www.zamekbierzglowski.eu/
Na zakończenie Sejmiku w Kaplicy Zamkowej uczestnicy odmówili Modlitwę Pańską i pomodlili się za poległych, zamordowanych, zaginionych i zmarłych przodków wszystkich polskich Rodów szlacheckich. Po zakończeniu Sejmiku uczestnicy rozjechali się do Domów. Za Zarząd: Andrzej Bogucki h. Awdaniec - prezes, Jerzy Żenkiewicz h. Półkozic - wiceprezes, Romuald Kromplewski h. Korab - sekretarz, Tomasz Kozłowski h. własnego - skarbnik, Michał Krzysztof Styp -- Rekowski h. własnego - członek zarządu.
Szanowni   Państwo 
W uzupełnieniu do szczegółowego komunikatu , jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom ZSzP oraz sympatykom przybyłym spoza naszego regionu - za zaszczycenie swoją obecnością Sejmiku Szlachty Pomorza i Kujaw na Zamku Bierzgłowskim. W nawiązaniu do bardzo miłego sobotniego spotkania na Zamku Bierzgłowskim oraz zgłaszanych do mnie próśb o przesłanie zawartości  referatu pt."Internet w badaniach genealogicznych"- spełniam Państwa prośbę. Gwoli wyjaśnienia: Moja prelekcja bazowała na materiale i referacie, który wygłosiłem na konferencji "i3" w Poznaniu pod koniec ubiegłego roku (specjalistyczna konferencja poświecona rozwojowi i aplikacjom infrastruktury informatycznej wspomagającej polskie środowisko akademicko-naukowe i badawczo-rozwojowe). Tekst mojego referatu decyzja Komitetu Programowego będzie opublikowany w wydawnictwie Best Practices. W załączeniu podsyłam źródłowy tekst mojego referatu konferencyjnego oraz prezentację bierzgłowską, która dodatkowo została wzbogacona o kilka zdjęć. Serdecznie pozdrawiam .Jerzy Żenkiewicz. Opis kilku zdjęć z naszego spotkania 15 maja 2010. Przybyła na I. Sejmik szlachta zwiedza pałace w Ostromecku, oprowadza stojący wraz z żoną z prawej strony Andrzej Bogucki h. Awdaniec. Miejsce pojmania przez milicję ks. Jerzego Popiełuszki, przy szosie prowadzącej z Bydgoszczy do Torunia. Obrady w Sali Rycerskiej Zamku w Bierzgłowie. I.Sejmik szlachecki w całej swej okazałości przed wejściem do Zamku Bierzgłowskiego.