niedziela, 3 kwietnia 2011

Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy 2 2011

KRONIKA

Uchwała nr 6/2011
Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej
z dnia 01.02.2011 r.
§ 1
W związku z przypadającą corocznie w dniu 1 lutego rocznicą powstania Związku Szlachty Polskiej (A.D. 1995), Zarząd Główny zobowiązuje Zarządy wszystkich Oddziałów Związku, aby COROCZNIE w terminie między 1 a 21 lutego podejmowały działania upamiętniające powstanie Związku. Może to być przykładowo:
a) Niedzielna Msza święta odprawiana w intencji Związku i jego Członków,
b) Otwarte spotkanie pod Patronatem Związku połączone z prelekcją o tematyce szlacheckiej, nawiązującą do statutowej działalności ZSzP.
Prosimy, aby COROCZNIE Zarząd każdego Oddziału z odpowiednim wyprzedzeniem przesyłał Zarządowi Głównemu informację o zaplanowanych w tym kierunku działaniach. Z racji terminu ogłoszenia uchwała obowiązuje od roku 2012.

Szkielety weźmie pod lupę
http://nowosci.com.pl/look/nowosci/article_druk.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=6&NrIssue=1631&NrSection=1&NrArticle=194345
Alicja Cichocka-Bielicka, Środa, 26 Stycznia 2011. W konkursie dla młodych naukowców miesięcznika „Forum Akademickie” Magdalena Krajewska, antropolog z UMK dostała najwyższe noty i zdobyła I miejsce. Magdalena Krajewska podczas pomiarów antropometrycznych / Fot. Adam Zakrzewski - Młoda, dobrze zapowiadającą się badaczka, a do tego niezwykle pracowita - mówi o toruńskiej laureatce dr Tomasz Kozłowski z Zakładu Antropologii UMK, jej naukowy opiekun. Doktorantka Magdalena Krajewska zwyciężyła w 6. edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” miesięcznika „Forum Akademickie”. Sukces przyniosła jej publikacja popularnonaukowa na temat projektu, jaki realizuje, a który stanie się podstawą jej doktoratu. Od 2009 roku antropolożka bada populację niemowląt i dzieci od średniowiecza do czasów nowożytnych. - Badania pokażą, na co chorowały, ich stan i kondycję zdrowotną - opisuje antropolożka. Doktorantka chce wziąć pod lupę w sumie ponad 900 szkieletów z najważniejszych cmentarzysk Polski północnej, m.in. w Kałdusie, Grucznie, ale także z wykopalisk prowadzonych kilka lat temu przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Czego konkretnie dowiemy się ze szkieletów dzieci i niemowląt? - Czy były chorowite i na jakie choroby zapadały, jaka była najczęstsza przyczyna zgonów, jak przebyte choroby i infekcje wpływały na ich rozwój biologiczny, w jaki sposób go hamował - wylicza antropolog. - Trzeba wiedzieć, że umieralność noworodków i dzieci była dawniej bardzo wysoka. Przyjmuje się więc, że około połowy pochówków na cmentarzyskach stanowiły właśnie pochówki dzieci i niemowląt. W Polsce badań na taką skalę nikt wcześniej nie prowadził. Antropolodzy koncentrowali się na pojedynczych cechach zwykle niewielkich populacji. Antropolożka zdecydowała się na ambitny projekt, także dzięki wcześniej zdobytemu doświadczeniu. W 2007 roku znalazła się w grupie naukowców zaangażowanych w międzynarodowy projekt badawczy „Global History of Health Project”. W Polsce jego teamleaderem jest dr Tomasz Kozłowski. Antropolodzy z całego świata badają stan zdrowia przodków. Polski zespół przebadał i opisał 1,5 tys. szkieletów z Polski. W czteroosobowym teamie była również Magdalena Krajewska. - Antropologia to moja pasja - mówi laureatka. - Odkrywam tajemnice, które bez udziału badaczy nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Z odkopanych w ziemi szczątków, uzupełnionych o strzępki różnych zapisków z ksiąg metrykalnych, można odtworzyć, jak żyli i na co umierali ludzie setki lat temu. Nagrodzony tekst Magdaleny Krajewskiej ukaże się w lutowym numerze „Forum Akademickiego”.

Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego
Internet w badaniach genealogicznych
Gratulacje dla autora Jerzego Żenkiewicza
W załączeniu przesyłam wersje pdf z Ośrodka Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk z Poznania, gdzie jest zamieszczony referat dotyczący badań genealogicznych, naszego członka Związku Szlachty Polskiej Jerzego Żenkiewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tematykę swych żmudnych badań naszego wiceprezesa poruszaliśmy też na naszych spotkaniach Oddziału i Sejmiku ZSzP Oddział Bydgoszcz. Na prestiżowej I konferencji i3: Internet-Infrastruktury-Innowacje, która się odbyła w listopadzie 2009 w Poznaniu, został zaprezentowany przez członka Oddziału Bydgoskiego ZSzP, wiceprezesa Jerzego Żenkiewicza bardzo ciekawy artykuł dokumentujący badania genealogiczne autora pt.: "Internet w badaniach genealogicznych". Artykuł ten został wyróżniony przez Komitet Programowy konferencji i znalazł sie w opublikowanych w grudniu 2010 r. przez Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN w Poznaniu materiałach konferencyjnych pt."Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego". W związku z powyższym wyrażam w imieniu całej społeczności szlachecko – ziemiańskiej z Kujaw i Pomorza składam najserdeczniejsze gratulacje i uznanie za wybitne wyniki badań dla wiceprezesa Jerzego Żenkiewicza. Jest to fundamentalny wkład naszego członka w badania nad ciągle rozwijającą się tematyką badań genealogicznych za pomocą internetu. Zachęcam do analizy i zapoznania się z tym artykułem, który jest dostępny pod adresem:
 [http://www.umk.pl/~zenkiewicz/Publikacje/i3.pdf]. Z wyrazami szacunku. Andrzej Bogucki Prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy. Bydgoszcz, dnia 19.02.2011

144. lecie Sokolstwa Polskiego 1867 - 2011
Pierwsze na Kujawach i Pomorzu powstało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu (1884), następne m.in. w Bydgoszczy (1886), w Toruniu (1894), Gdańsku (1894), Chełmnie (1895), Koronowie (1895), Grudziądzu (1895), Wąbrzeźnie (1895), Kościerzynie (1896), Nakle (1896), Świeciu (1896), Lubawie (1896), Pelplinie (1896), Wyrzysku (1896),Tucholi (1913), Brodnicy (1913), Fordonie (1923). Kujawsko - Pomorskie obchody 144. lecia Sokolstwa Polskiego rozpoczęły się inauguracją obchodów 144. rocznicy założenia pierwszego gniazda Sokolstwa Polskiego w dniu 7  lutego 1867 r. we Lwowie, wykładem dr. Andrzeja Boguckiego z Wyższej Szkoły Gospodarki i z Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego podczas zebrania sprawozdawczego Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia 2011 roku, które miało miejsce na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym Wydział Mechaniczny w Bydgoszczy. Temat wykładu: "Założenie, rozwój i struktury Sokolstwa Polskiego na ziemiach polskich i w świecie w latach 1867 “ 2011". W Toruniu na zebraniu sprawozdawczym, w dniu 5.02.2011 r., Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kujawsko - Pomorski, którego prezesem jest Andrzej Musiał, został wygłoszony wykład Andrzeja Boguckiego pt.: "Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Kujawach i Pomorzu w latach 1884 - 2011". 7.02.2011 w rocznicę założenia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało Rajd Pieszy "Szlakiem Sokoła Wacława Wawrzyniaka", zamordowanego przez Niemców burmistrza Fordonu w 2.10.1939 r. Komendantem Rajdu był Roman Krężel wiceprezes gniazda fordońskiego. Podczas Rajdu prezes gniazda Andrzej Bogucki przypomniał historię TG "Sokół" II Bydgoszcz “ Fordon w latach 1923 - 2011, oraz zamordowanego przez sowietów założyciela gniazda w Fordonie dr. Stefana Buxakowskiego. Przypomniał też postać Stefana Niewiteckiego sokoła fordońskiego odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Następnie sokoli odmówili modlitwy i zapalili na kilku cmentarzach w Bydgoszczy znicze na grobach bydgoskich sokołów. Cmentarze Fordon: Wacława Wawrzyniaka, sokolego rodu Zielińskich, Alojzego Schreibera, Leonarda Majewskiego, Józefa i Apolonii Wleklińskich“ powstańców wielkopolskich, Jana Arudianowa. Na cmentarzu na św. Trójcy na Jarach: Karola Mokrzyckiego“ prezesa Dzielnicy Pomorskiej ZTG  "Sokół" w Polsce, Romana Kaczmarczyka, Jana i Bogumiły Boguckich. Cmentarze na ul. Artyleryjskiej : red. Jana Teski“ prezesa TG "Sokół" w Bydgoszczy, Wacława Kocona – prezesa TG "Sokół" I w Bydgoszczy, Czesława Boguckiego żołnierza ZWZ AK. Cmentarz Starofarny: dr Emila Warmińskiego“ prezesa IV Żupy Nadwiślańskiej (Okręgu) Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim i prezesa TG "Sokół" w Bydgoszczy, Sebastiana Malinowskiego. (B.B.)

Zebranie Członków PTZ Oddział Kujawsko – Pomorski w dniu 5.02.2011
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kujawsko Pomorski
W Toruniu dnia 5 lutego 2011 r. w salce przy kościele Najświętszej Marii Panny odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Pomorsko – Kujawski z siedzibą w Dworze prezesa Andrzeja Musiała : Broniewo 30, 89-110 Sadki. W zebraniu uczestniczyli według listy obecności: Stanisław Meyer, Norbert Chandryko, który reprezentował z upoważnienia Izabelę Graduszewską Chandryko, Andrzej Bogucki – przewodniczący komisji rewizyjnej, Daniela Kulwicka, Janina Grzeszewska, Lech Graduszewski – sekretarz, Wiesława Kuncer , Lech Studziński, Hanna Malewska – członek komisji rewizyjnej, Zbigniew Siudowski, Maria Rudnicka - skarbnik, Andrzej Musiał – prezes , Krzysztof Rudnicki. Zebranie prowadził Andrzej Musiał prezes, na przewodniczącego zebrania wybrano na czas wyboru Lecha Graduszewskiego sekretarza. Na zebraniu dokonano sprawozdania z działalności oddziału za 2010 rok. Prezes Andrzej Musiał przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności oddziału, sprawy formalno prawne dotyczące zwrotu własności ziemskiej oraz sprawozdanie z obchodów 20 lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Lech Graduszewski przedstawił akty prawne, dokumentację oddziału oraz sprawozdanie z działań organizacyjnych. Maria Rudnicka - skarbnik przedstawiła stan finansów oddziału. Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych. Prezes zaapelował o systematyczne dokonywania składek członkowskich. Osobno omówiono świetne wydawnictwo PTZ „Wiadomości Ziemiańskie”. Prezes apelował o aktywizację w propagowaniu i rozprowadzaniu pisma.  Zebrani członkowie wybrali delegatów na Zjazd Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego: Lech Studziński, Lech Graduszewski i z urzędu prezes Andrzej Musiał. Następnie zostały wygłoszone dwa wykłady : Andrzej Bogucki: w 144. rocznicę założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie 7 lutego 1867 r. pt.: „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Kujawach i Pomorzu w latach 1884 – 2011”. Drugi wykład wygłosił Lech Studziński pt.: „Struktura prawna i konsekwencje z niej wynikające dotyczące reprywatyzacji. Następnie przedstawiano informacje. Andrzej Bogucki, zarazem prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy przedstawił współpracę pomiędzy bratnimi organizacjami m.in.  Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, Związkiem Szlachty Polskiej,  poniżej załączniki. Jednocześnie zaprosił na II. Sejmik Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, który odbędzie się na Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej w Dworze Michała i Beaty Korsaków w Balinie w dniu 21 maja 2011 r. Następnie przy kawie, herbacie i ciasteczkach członkowie oddziału w miłej atmosferze wspominali swoje historie rodowe. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Andrzej Bogucki.

Bliny prawosławne
Już po raz czwarty w niedzielę 20 lutego o godzinie 17.00 w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej, znajdującej się na ulicy Unii Lubelskiej odbyły się jedyne w Polsce Bliny Prawosławne. Jest to tradycyjna impreza Kultury Chrześcijańskiego Wschodu, urządzona przed Wielkim Postem, łącząca ucztę duchową z rozkoszami podniebienia.
Spotkanie rozpoczął koncert rewelacyjnego chóru cerkiewnego "Oktoich" z Wrocławia oraz bydgoskiego chóru "Akolada". A potem... deser z blinów (prawdziwych) przygotowanych przez wiernych z
parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórców w Bydgoszczy
Na imprezie, jak zwykle, byli obecni niektórzy członkowie naszego Oddziału ZSzP i ich rodziny.

Prelekcja Prezesa Andrzeja Boguckiego w Bydgoskim Towarzystwie  Heraldyczno - Genealogicznym
Rola kulturotwórcza dworu ziemiańskiego
Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno Genealogiczne (BTHG) zorganizowało 2 marca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy otwarte spotkanie.
Wykład pt.: "Rola kulturotwórcza dworu ziemiańskiego na wybranych przykładach z regionu" wygłosił dr Andrzej Bogucki nauczyciel akademicki Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyli bydgoszczanie oraz delegacje Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Pomorsko Kujawski, Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Bydgoszczy, historycy, heraldycy i genealodzy z BTHG na czele z prezesem Pawłem Bogdanem Gąsiorowskim, głównym organizatorem spotkania. (Express Bydgoski, 1 i 2.03.2011, Gazeta Pomorska 1.03.2011.).

Dyplomy
Dyplomy nadesłane przez Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej dla Pani Ireny Nikodem z Orlikowskich h. własnego. Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej przyznał  Pani Dyplom Uznania, oraz wykonał Deklarację; fotografie w załączeniu.  Serdecznie Pani gratulujemy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2011 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowego Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", który został uchwalony przez Sejm i Senat a Ustawa została podpisana w tym roku przez Prezydenta RP. 1 marca to data rocznicy zamordowania przez komunistów, w 1951r., członków IV (ostatniego) Zarządu Głównego WiN, z ppłk. Łukaszem Cieplińskim "Pługiem" na czele. Pochodzenie pojęcia "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI", a także racje, które stały za określeniem tym mianem - po raz pierwszy w 1993 r. - żołnierzy podziemia antykomunistycznego z drugiej połowy lat czterdziestych i początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Przywróceniu pamięci społecznej o żołnierzach podziemia antykomunistycznego zorganizowano, chociaż skromnie w Bydgoszczy. Dr Alicja Paczoska – Hauke z IPN, autorka książki o skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowała projekt „Niepochowani, niezapomniani” do harcerz i licealistów. Siedmiu członków oddziału „Szarego” zabito w maju w 1946 r. w bydgoskim więzieniu. Gdzie są ich mogiły? Oto zadanie ich odszukania jest dla młodego pokolenia. Trzeba też dodać, że TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon 1 marca 2011 roku też uczcił pamięć „Żołnierzy Wyklętych”, którzy walczyli w szeregach ZWZ AK, WiN, Gryfa Pomorskiego, Związku Jaszczurczego, NSZ, NZW i innych patriotycznych i niepodległościowych organizacjach.  Na spotkaniu gniazda wymieniono biografie kilkunastu żołnierzy podziemia, którzy byli sokołami, a w czasie wojny i po wojnie włączyli się walkę o niepodległość Polski. Biogramy można znaleźć w kwartalnikach „Sokół Pomorski” z lat 1993 – 2003. (AB)

Akta ZSzP OB w Archiwum
Prezes ZSzP Oddział Bydgoszcz Andrzej Bogucki pismem z dnia 11.02.2011 r. przekazał w Darze dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 10 tomów introligatorsko oprawionych w księgi Akt Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy z lat 1995 – 2010 z ponumerowanymi kartami według poniższego  wykazu. Razem 3595 kart. Akta dotyczą środowiska potomków szlachty i ziemian zorganizowanych w 1995 r. w ogólnopolską organizację Związek Szlachty Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego najpierw w Gdańsku a od 2008 roku w Warszawie. Środowisko bydgoskie współpracuje od samego swego początku powstania z tym stowarzyszeniem t.j. od 1995 roku. Akta zawierają proces tworzenia się i powstania Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, który obejmuje członków m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Piły, Solca Kujawskiego i z innych miejscowości. Zespół zawiera m.in.: dokumenty tradycyjne i elektroniczne wydrukowane Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej dotyczące współpracy z środowiskiem i oddziałem bydgoskim, materiały o rodach polskich, dot. kultury i sztuki, biografistyki, kronik, genealogii  i heraldyki, działalności statutowej oddziału bydgoskiego jak i innych oddziałów i osób w Polsce i poza Krajem. Zawiera też wykazy oddziałów, wykazy członków i zarządów, materiały sprawozdawcze z działalności, publikacje i inne. Wykaz Chronologiczny Akt: 1.Akta 1995 – 2004 Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz, k. 270. 2.Akta Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz Rok 2005, k. 194. 3.Akta Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz Rok 2006 Tom 1, k. 263. 4.Akta Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz Rok 2006 Tom 2, k. 384. 5.Akta Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz Rok 2007 Tom 1, k. 502. 6.Akta Rok 2007 Tom 2 Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz, k. 467. 7.Akta Rok 2007 Tom 3 Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz, k. 341. 8.Akta Rok 2008 Związku Szlachty Polskiej Bydgoszcz, k. 387. 9.Akta Rok 2009 Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, k. 320. 10.Akta Rok 2010 Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, k. 467. (BB).

Legendy heraldyczne jako element tradycji i kultury szlacheckiej
Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno Genealogiczne z udziałem członków Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy zorganizowało 2.02.2011 r. w Cafe Pianola spotkanie, na którym Paweł Bogdan Gąsiorowski – prezes BTHG, wygłosił wykład pt.: „Legendy heraldyczne jako element tradycji i kultury szlacheckiej”. (BIK, 2/2011).

Redaguje Romuald Kromplewski h. Korab. Andrzej Bogucki h. Awdaniec – Prezes
Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy. http://www.szlachta.org/